fadus ab

Uppdrag

Nedan några uppdrag som fadus fått:

Utbildning, Akademiska hus

Ett uppdrag genom Fasticon Kompetens runt ett behovsanpassat utbildningspaket för driftpersonal hos Akademiska hus i Uppsala.

Energianalyser, Sollentunahem

I ambitionen att minska sin klimatpåverkan har Sollentunahem upphandlat energikonsulter för att genomföra energianalys av alla sina fastigheter.

Fadus AB arbetar som underkonsult at Franska Bukten AB som fått hela uppdraget.

Projekt DuctIT, projektledning

Svenska Bostäder byter ut all styr- och reglerutrustning för värme och ventilation, installerar fjärravläsning av alla förbrukningsmätare (Fjv, vv, el och kv ) och kopplar samtidigt upp alla system till en web-baserad fastighetsportal som troligen är bland dom största i landet räknat på anslutna fastigheter. 

Fjärrvärme för Djurgårdsstaden, samordning

Stadsholmens gamla fina ( men inte så energisnåla ) kåkar får nu fjärrvärme.

I samband med detta installeras även temperaturgivare i lägenheterna för att säkerställa inomhusklimatet. En utmaning i sig då några hus betjänas av undercentraler placerade i ett bergrum. 

"will we look into the eyes of our children and confess

that we had the opportunity

but lacked the courage?

that we had the technology

but lacked the vision?"

Från Erec och Greenpeace rapport om uthållig energianvändning, okt 2008

fadus ab © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use