fadus ab

"will we look into the eyes of our children and confess

that we had the opportunity

but lacked the courage?

that we had the technology

but lacked the vision?"

Från Erec och Greenpeace rapport om uthållig energianvändning, okt 2008

Välkommen

Fadus AB´s enda anställde är Niklas Kornberg och jag arbetar med energioptimering för fastigheter.

Konsulttjänster såsom projektledning, utvärderingar, utbildning och utredningar inom fastighetsenergiområdet kan jag hjälpa till med.

Även frågor som rör styr-, regler- och övervakningsystem kan man vända sig hit med.

Kunderna finns bland fastighetsägare och företag som levererar system och tjänster för energioptimering.

WWF Vänföretag

Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av

förnybara naturresurser.

fadus ab © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use